response.post.title

نرخ تسعیر ارز

 

نرخ تسعیر

بانک مرکزی نرخ تسعیر برای گزارشگری شش ماهه بانک‌ها را هیچگونه تغییری نداده است.

بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه‌ای، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری دوره شش ماهه منتهی به پایان شهریور 1400 را به ازای هر یورو 19000 تومان و به ازای هر دلار 15900 تومان اعلام کرده است که این نرخ، دقیقا معادل نرخ تسعیر ابلاغی برای پایان سال 99 بوده و هیچگونه تغییری نداشته است.
از این رو، طرح برخی موضوعات در فضای مجازی مبنی بر افزایش 1.5 برابری نرخ تسعیر ارز از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه صحت ندارد.
لازم به ذکر است بانک مرکزی در اسفند سال 99، ابتدا نرخ تسعیر برای گزارشگری پایان سال 99 بانک ها و موسسات اعتباری را به ازای هر یورو 12900 تومان و به ازای هر دلار، 11000 تومان اعلام کرده بود، اما در اردیبهشت 1400 با صدور بخشنامه جدیدی، این نرخ را اصلاح و به ازای هر یورو، 19000 تومان و به ازای هر دلار 15900 تومان تعیین کرد که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر برای دوره شش ماهه منتهی به شهریور 1400 نیز دقیقا همین نرخ، بدون تغییر به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.